Kimler İşsizlik Maaşına Başvurabilir ?

 

iŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR ?

İşsiz kalan ve kısa müddet içerisinde iş bulamayan yurttaşlar işsizlik ücretinden faydalanmak istiyor. Ancak yurttaşların kafasından işsizlik ücreti ile alakalı İşsizlik ücreti nasıl alınır? İşsizlik ücreti alma koşulları, İşsizlik ücreti kaç ay alınıyor? gibi bir çok sual var. Biz de bu haberimizde bu suallerle alakalı akılaardaki sualleri gidermeye çalıştık. İşte tüm detaylar

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR ?

Bu uygulamadan yararlanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, başka bir deyişle kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız misalin; dükkanının iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında reelleşen hadiselere bağlı olması gerekiyor. İşsizlik ücreti alma koşulları arasında çalıştığınız yerden parçalamadan evvel 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç sene içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da zorunlu oluyor. Şayet bu gidişatları yaşayan bireylerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar ücret alabiliyorsunuz. İşsizlik ücreti müracaatı için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur’a gitmeniz gerekiyor, şayet gidemiyorsanız İşkur’un fotoğrafı web sitesi olan ‘www.iskur.gov.tr’ ye müracaat edebiliyorsunuz. İşi olmayan şahıslar işte bu koşulları yerine getirdiği takdir de basitçe uygulamadan yararlanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR ?

Edinilen bilgiye göre; işten parçalamadan evvel son 120 gün olan yetersizsiz prim ödeme zamanının 30 güne, son 3 senede 600 gün prim ödeme koşulunun da 100 güne çekilmesi, kendi hatayı dışında işten çıkarılma koşulunun kaldırılması üzerinde duruluyor. İşsizlik ücretinin zamanının uzatılması ve meblağının artırılması da gündemde. Mevcut sistemde işsizlik ücreti bağlanırken son 4 aylık yarıyıldaki vasati brüt hasılata bakılıyor. Hasılatın yüzde 40’ı kadar ücret ödeniyor. Ücret, brüt minimum fiyatın yüzde 80’ini aşamıyor.

İŞSİZLİK MAAŞ SÜRESİ  NEYE GÖRE BELİRLENİR?

İşsizlik ücretini hizmet akdinin feshinden evvelki son 3 sene içerisindeki sigorta primi tanımlıyor. Prim günü çoğaldıkça ücret vakti de çoğalıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün müddet ile işsizlik tahsisatı veriliyor.

İŞSİZLİK MAAŞ NASIL HESAPLANIR ?

İşsizlik ücretini hizmet akdinin feshinden evvelki son 3 sene içerisindeki sigorta primi tanımlıyor. Prim günü çoğaldıkça ücret zamanı da çoğalıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün zaman ile işsizlik tahsisatı veriliyor.İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

KRİTİK SÜRE 30 GÜN ?

Bu ücretin hudutları geçerli minimum fiyata göre tanımlanıyor ve en düşüğü brüt minimum fiyatın yüzde 40’ı azamiyi ise yüzde 80’i kadar oluyor. Bu sene sayılar 711 lira ile 1.422 lira olarak tanımlandı.
Bundan yalnızca damga aidatı kesiliyor. Bu parayı almak için salt surette İŞKUR’a müracaat etmek gerekiyor. Müracaatlar daha öncekinden doğrudan yapılırken şimdi internet etrafında da oluyor. Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir zaman var.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR VE KİMLER  NASIL YARARLANIR ?

İŞKUR’un fotoğrafı sitesinde bulunan işsizlik ücreti ile alakalı bilgiler şöyle: İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortasının kapsamı * 5510 rakamlı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Yasasının 4 şöhretçi maddesinin birinci fıkrasının a bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, * 506 rakamlı Sosyal Sigortalar Yasasının geçici 20 nci maddesinde söylenen sandıklara tabi sigortalılar, İstekleri halinde; * 4857 rakamlı Yasaya göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, * Ticari taksi, dolmuş ve eşi kalitedeki kent içi toplu taşıma vasıtayı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanımlanacak alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla şahıs tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları şahıs yanında ay içerisinde çalışma gün rakamı 10 günden az olan şahıslar, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından faydalanma şartları İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için;

* Kendi istek ve hatayı dışında işsiz kalmak,
– Hizmet akdinin feshinden evvelki son 120 gün içinde prim ödeyerek kesintisiz çalışmış olmak,
– Son üç sene içinde en az 600 gün zaman ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR ünitesine bizzat ya da elektronik civarda müracaat etmek, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına müracaat Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR ünitesine müracaat etmek gerekmektedir.

Müracaat, İŞKUR ünitesine bizzat gelerek veya elektronik civarda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir nedenler dışında 30 gün içerisinde müracaat etilmemesi halinde, müracaatta gecikilen zaman, toplam hak sahipliği müddetinden düşülmektedir. İşsizlik sigortası müracaatı ile bireyin iş arayan kaydı yapılmakta veya aktüellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleksel eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. İşsizlik tahsisatının süresi Hizmet akdinin feshinden evvelki son üç sene içinde;
– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, * 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, * 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, zaman ile işsizlik tahsisatı yasada yer alan öteki koşulları taşınması kaydıyla verilmektedir.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden evvelki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle beraber; 1.Hastalık, 2.Ücretsiz izin, 3.Disiplin cezası 4.Gözaltına alınma, 5.Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, 6.Kısmi istihdam, 7.Grev, 8. Lokavt, 9. Genel yaşamı etkileyen hadiseler, 10.Ekonomik kriz, 11.Doğal afet, Sebepleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu müddetler kesinti sayılmamaktadır. İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler İşsizlik tahsisatı alanlara İŞKUR tarafından;
– İşsizlik tahsisatı verilmesi, § Genel sıhhat sigortası primleri ödenmesi, Yeni bir iş bulma,
– İş geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi, hizmetleri sağlanmaktadır. İşsizlik tahsisatı ölçüyü Günlük işsizlik tahsisatı, sigortalının son dört aylık prime temel hasılatları dikkate alınarak hesaplanan günlük vasati brüt hasılatının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu biçimde hesaplanan işsizlik tahsisatı ölçüyü, aylık minimum fiyatın brüt meblağının yüzde seksenini geçememektedir. Altta 2016 seneyi 2. Yarıyıl için aylık işsizlik tahsisatı hesabı verilmiştir.

Son 4 Aylık Prime Temel Hasılatların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Tahsisatı Ölçüyü Damga ödentisi Ödenecek İşsizlik Tahsisatı Ölçüyü Son 12 Ay Minimum Fiyatla Çalışan 1.647 658,80 5,00 653,80 Son 12 Ay 3.000 TL ile Çalışan 3.000 1.200 9,11 1.190,89 Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan 5.000 1,317,60* 10,00 1.307,60 * Hesaplanan İşsizlik Tahsisatı Ölçüyü, aylık minimum fiyatın brüt meblağının yüzde seksenini geçemeyeceği için İşsizlik Ödenecek Aylık İşsizlik Tahsisatı bu biçimde hesaplanmıştır. Minimum fiyat 1.647,00 TL olarak alınmıştır.

İşsizlik tahsisatının ödenmesi İlk işsizlik tahsisatı ödemesi, tahsisata hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Popülasyon Cüzdanı ile beraber her hangi bir Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubesine müracaat eterek işsizlik tahsisatlarını alabilirler. İşsizlik tahsisatının kesildiği haller İşsizlik tahsisatı almakta iken;
– İŞKUR tarafından öneri edilen işlerine uygun ve son çalıştıkları işin fiyat ve çalışma şartlarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı hudutları içinde bir işi haklı bir sebebe sabretmeksizin yalanlayanların tahsisatları tekerrür başlatılmamak üzere kesilmektedir.
– Çalışma yaşamını tahlil ve sorgulama yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu yönetlerinin teftiş personelleri tarafından yapılan teftişlerde Müessesemizden işsizlik tahsisatı aldığı yarıyılda kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik tahsisatları tekerrür başlatılmamak üzere kesilmektedir.

– İşsizlik tahsisatı aldığı zaman içinde rastgele bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların tahsisatları “Emeklilik” mazeretiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih haysiyetiyle kesilir.
İŞKUR tarafından önerilen iş geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden yalanlayan veya kabul etmesine rağmen devam etmeyen ve haklı bir sebebe sabretmeksizin Müessese tarafından yapılan çağrıları zamanında yanıtlamayan, istenilen bilgi ve evrakları öngörülen zaman içinde vermeyenlerin işsizlik tahsisatları kesilmektedir.

Ancak, bu hallerin sona ermesi gidişatında, ödemelere yine başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta tanımlanmış olan toplam hak sahipliği müddetinin sona erdiği tarihi geçememektedir. İşsizlik tahsisatından yapılan kesintiler İşsizlik tahsisatı damga ödentisi hariç rastgele bir ödenti ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez. Sıhhat hizmetinden faydalanma İşsizlik tahsisatı alanlar genel sıhhat sigortası kapsamında olup bakmakla mükellef olduğu bireyler de genel sıhhat sigortalısı kapsamında sıhhat hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

İşsizlik tahsisatı ödenirken, alakalılar ismine yalnızca genel sıhhat sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik doğrultusundan dikkate alınmamaktadır. İşsizlik tahsisatı alırken yapılması gerekenler İşsizlik tahsisatı alınan zaman içinde; ikamet adresinin değişmesi, rastgele bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sıhhat kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve duruşma kararıyla işe iade edilmesi hallerinde gidişat en yakın İŞKUR ünitesine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi hatayı ve bilgilerdeki yetersizlik veya yanlışlık sebebiyle yapılan fazla ödemeleri legal faizi ile beraber ödemek zorundadır.

İşsizlik sigortası prim ölçüyü İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime temel aylık brüt hasılatların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 patron ve %1 Devlet hissesinden oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 patron hisseyi alınmaktadır.

Bir önceki yazımız olan İşten ayrılana 3 tazminat başlıklı makalemizde işten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim, işten ayrılma ve isten neden çıkartılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Önceki yazıyı okuyun:
EMEKLİLİK NASIL ÖNE ÇEKİLİR ?

EMEKLİLİK NASIL ÖNE ÇEKİLİR ? Çalışanların çoğu rastgele bir dükkanına girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Bu sebeple yasa, primi noksan uyuyana...

Kapat