MERSİN VE TÜRKİYE GENELİ 14 BİN 500 BEKÇİ ALIMI KPSS ŞARTI OLMADAN

 

14 BİN 500 BEKÇİ ALIMI

Merhaba arkadaşlar eskilerde bekçilik diye bir meslek vardı ve bu meslek geceleri hırsızlara kuş uçurtmaz idi. Günümüzün teknolojisine yenik düşen bir meslek haline gelmişti insanlar eskisi gibi bekçilere ihtiyaç duymamaya başlamışlardı sebebi ise iş yerleri ve evlerde alarm sistemi veya kamera sistemlerinin gelişmesi, dış kapıların daha çok sağlamlaştı yada sitelerde kendi güvenlik personeli bulundurmasıydı, bekçi diye bir mesleği günümüzde göremez olduk ama şimdi ise tekrardan gündeme gelen bekçiler için tekrardan alımları gündeme gelmeye başladı hatta bazı pilot bölgelerde işe alımlar yapıldı şimdi ise tekrardan bekçi alımlarını görüyoruz.

İlk Olarak Alım Yapılacak İller

İstanbul’da 3 ilçeye 2 bin bekçi alınacak. Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Hatay için de ilanlar açıklandı.

İstihdama ciddi katkı sağlayacak, binlerce kişinin aylardır başvuru için beklediği ve İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılacak mahalle bekçiliği için nihayet beklenen açıklama geldi. Türkiye genelinde 14 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sene başında 7 binin üzerinde bekçi alınacağını duyurmuştu. Hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye’nin her noktasında 20 bin bekçinin görev yapacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı’nın talimatı üzerine de Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı kesinleşti. Sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde mahalle bekçiliği için 7 bin 500 daha yeni kadro açılmasına karar verildi. Böylece 14 bin 500 mahalle bekçisi istihdamı yapılacağı da netleşti.

VALİLİKLER İLANA ÇIKIYOR

Bekçilerin hangi illerde görev yapacağı, işe alım şartlarının ne olacağı ise aylardır bekleniyordu. Nihayet beklenen açıklama geldi ve bekçi alımı için illerdeki valilikler birer birer ilana çıkmaya başladı. Bu çerçevede en fazla bekçi istihdamı sağlayacak il ise, İstanbul. İstanbul’daki 39 ilçeye toplam 2 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Hatay da bekçi alımı yapacak iller arasında. Bugüne kadar ise 6 bine yakın bekçi alımı için ilana çıkılırken, sene sonuna kadar da geri kalan kontenjanlar doldurulacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Bekçi adayları önce sözlü sınava tabi tutulacaklar, geçenler ardından yazılı sınava girecekler. Sınavlar illerdeki kaymakamlıklarda yapılacak. Adaylarda aranan şartlara gelince: Sadece erkekler, bekçi adaylığı için başvuracak. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması ve 30 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu olmadığına dair sağlık kurulu raporu gerekiyor. Kamu haklarından mahrum olmamak ya da kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum olmamak da aranan şartlar arasında. Bekçi adaylarının en az 167 cm. boyunda olması da gerekiyor.

Başvurular 6 Kasım’da başlayacak ve illere göre değişmekle birlikte 4 Aralık’a kadar sürecek. Adaylar önce 11-15 Aralık tarihlerinde bulundukları illerde sözlü sınava girecek; sözlü sınavı kazananlar 24 Aralık tarihinde yazılı sınava alınacaklar. Başvuran adaylarda KPSS şartı da aranmıyor.

MAHALLE BEKÇİLİĞİNE NASIL BAŞVURU YAPARIM

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MERSİN/TARSUS KAYMAKAMLIĞI
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI
1. GENEL HUSUSLAR
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında
Mersin/Tarsus İlçemiz mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen
kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan
geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre
ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları
Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat
niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip
edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların
işlemleri iptal edilecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin
bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe
Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise
adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu
tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz
kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile
mahkum bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında
olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2
} örnek: 80/1,752=26
3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
a) Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine
bizzat yapılacaktır.
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla
birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
Sayfa: 2 / 4
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri
taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye,
Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve
ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
 T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
 Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 Askerlik durum belgesi,
 4,5×6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
 Adli sicil belgesi,
 Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli
personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler,
yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi
sorumlu olacaktır.
4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a) Sözlü sınav 11-15/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak
fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü
sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet
Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım
sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesi”ndeki
imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni sınava getirmeyenler veya
imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e) Sözlü sınavda adayların:
 Genel kültür durumu,
 Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
 Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava
çağrılacaktır.
g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde
Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.
5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a) Yazılı sınav 24/12/2017 tarihinde yapılacaktır.
b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen
yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen
adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
c) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik
derslerinden tertip olunacaktır.
d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika
olacaktır.
e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları
yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum
işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
Sayfa: 3 / 4
f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını
kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda
yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden
değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
6.KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve
soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro
sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil
edecektir.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça
küçük olana öncelik verilecektir.
c) Asil ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde
Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilecektir.
7.SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin
ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki
itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.
8.SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu
olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul
Raporlarını ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması
yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde
görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların
yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen
işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.
MERKEZ VE DIŞ İLÇELER ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ
S.NO GÖREVLENDİRİLECEK İLÇE NÜFUS PLANLAMA
1 AKDENİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 261523 110
2 MEZİTLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 185649 80
3 TOROSLAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 274546 110
4 YENİŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 242742 100
5 TARSUS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 259544 100
İLAN OLUNUR.
Sayfa: 4 / 4

BEKÇİLİK İÇİN BAŞVURU ÖRNEĞİ

……………… KAYMAKAMLIĞINA
…………… Kaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına
başvurmak istiyorum.
Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu
raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte
bulunmayacağım.
Valilik internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği
hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak muhtemel
duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.
Alım ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracaat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıdaki
tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit
edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt ediyorum. …/…/20…
İmza
Adı Soyadı
Başvuru Sahibinin;
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Yeri/Tarihi
Medeni Durumu
İkamet Adresi
Telefon Numarası
E-mail Adresi
Mesleği/Yaptığı İşler
Askerlik Durumu
Öğrenim Durumu
Adli Sicil Kaydının Olup
Olmadığı
Lisede Hazırlık Okuyup
Okumadığı
Ek :
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2- Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
3- Askerlik Durum Belgesi,
4- 4,5×6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
5- Adli Sicil Belgesi,
6- Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
7- Hazırlık Okumuş ise Belgesi.

Mersin_Valiligi

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Önceki yazıyı okuyun:
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama yapacağını duyurdu Merhaba arkadaşlar milli eğitim bakanı sayın İsmet Yılmaz' ın bugün yaptığı açıklamaya...

Kapat