işten ayrıldıktan sonra fazla mesai ücretini alma yolu

  • Genel
  • 4 Kasım 2017
  • 1.493 kez görüntülendi

 

İş Veren Fazla Mesai Bayram İzinlerini Vermezse Ne Olur

Merhaba arkadaşlar çalıştığınız kurumda işten çıkarılmadan durumunda size çalıştığınız
süre içerisinde fazla mesai ücretleri, yıllık izin ücreti ve genel tatil günlerinden doğan alacaklarınızı
isteme ile ilgili mahkeme kararını ele almak istedim. Yıllık izin nedir diye sormak isterseniz, Türkiye’nin 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışanların dinlenme hakkı 50. madde ile güvence altına alınmıştır. İşçi, iş yerinde işe başladığı günden itibaren en az 1 yıl çalıştığında yıllık ücretli izin hak edecektir. Diyelim ki siz 3 yıldır bir iş yerinde çalıştınız ve hiç yıllık izin kullanmadınız hatta bayram günlerinde dahi çalıştınız buna karşılık 3 yıl sonra işten çıkarılma durumunda fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve bayramlardaki çalışma ücretini istediğiniz gibi alabilirsiniz aşağıda göreceğimiz yargıtayın kararı ise net. İş yeri, işçinin tüm alacaklarını ödemek zorundadır.

9. Hukuk Dairesi

2017/11122 E.  ,  2017/2896 K.9. Hukuk Dairesi         2017/11122 E.  ,  2017/2896 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İŞ ( SOSYAL GÜVENLİK ) MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalı iş yerinde çalışmakta iken SGK kaydının yapılmaması nedeniyle iş akdini haklı bir nedenle fesih ettiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, milli bayram ve genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.   B) Davalı Cevabının Özeti:Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının çalışmasının olmadığını husumet itirazında bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.                                                         C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:Mahkemece toplanan deliller, tanık beyanları,bilirkişi raporu ve uyulan bozma ilamı neticesinde tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde; tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek davacının işçilik alacakların konusunda iddiasını ispat ettiği alacak miktarlarının bilirkişi raporu ile hesaplandığının anlaşıldığı, iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandırmayacak şekilde sona erdiğini ispat yükümlülüğünün davalı iş verene ait olduğu,iş akdinin haklı nedenlerle sona erdirildiği, davacının iş akdinin haklı bir neden olmaksızın fesih edildiği ve davacının bilirkişi raporunda ayrıntıları belirtilen işçilik alacaklarına hak kazandığı Yargıtay bozma ilamı ve bozma sonrası alınan ek raporda dikkate alınarak ve hakkaniyet indirimleri yapılarak kıdem tazminatının,yıllık izin ücreti alacakları, fazla mesai ücreti ve bayram tatili ücreti alacağının kısmen kabulüne karar verilmiştir.                                                                                                                            D) Temyiz:Kararı davacı temyiz etmiştir.                                                                                                                      E) Gerekçe:1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.2-Mahkemece davacı lehine kabul edilen alacak miktarı üzerinden A.A.Ü.T gereğince 345,69 TL nispi vekalet ücretine hükmedilmiş ise de; A.A.Ü.T’nin 13/1 maddesi gereğince hükmedilen nispi vekalet ücreti maktu vekalet ücretinin altında kalamayacağından, karar tarihinde yürürlükte bulunan 1.800,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bunun düşünülmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. Maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.                                      F) SONUÇ:Hüküm fıkrasının 4 numaralı bendinin çıkartılarak, yerine;“ –Davacı vekili için kabul edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T’ne göre hesaplanan nispi vekalet ücreti maktu vekalet ücretinin altında kaldığından 1.800,00 TL maktu vekalet ücretinin davalı tarafından tahsili ile davacı tarafa verilmesine” bendinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda belirtilen temyiz onama harcının davacıya yükletilmesine, 28.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir önceki yazımız olan İŞ GÜVENLİĞİ başlıklı makalemizde iş güvenliği, iş güvenliği nedir ve iş güvenliğinin amacı hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Önceki yazıyı okuyun:
İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği Nedir Merhaba arkadaşlar iş güvenliği nedir adlı yeni yazımızda sizlere tekrardan yazma fırsatı buluyorum Yazımızın içeriğinde iş güvenliği...

Kapat