RAPORLU PERSONELİN TATİLE GİTMESİ DURUMUNDA NE OLUR

  • SGK
  • 1 Kasım 2017
  • 1.960 kez görüntülendi

 

RAPORLU PERSONELİN TATİLE GİTMESİ DURUMUNDA NE OLUR

Merhaba arkadaşlar raporlu bir personelin raporlu olduğu süre içerisinde tatile gitmesi durumunda sizce ne olur bu konu ile ilgili iş mahkemesinde çeşitli davaları görmek mümkün bende bu konu ile ilgili sizlere bilgilerimi aktarmak istedim.Konuya başlamadan önce İŞÇİSİNE FAZLA MESAİ YAPTIRANLAR ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDADIR adlı yazımı okumanızı tavsiye ederim.şöyle düşünelim yaz geldi ve bizim izin alma şansımız yok aklımıza hemen tanıdık bir doktora gidip bir hafta rapor alma fikri geçmiştir yada gerçekten hastasınız doktor size 20 gün rapor verdi sizde 10 gün içerisinde iyileştiniz kalan 10 günde tatile giderseniz ne olur?

Bir işçinin Yıllık İzin Hakkı

İşe başladınız ve 6 ay sonra yıllık izin hakkınızı kullanmak istediğiniz taktirde firma size kesinlikle vermez çünkü yıllık izin kullanmak için en az 1 yıl çalışıyor olmanız gerekmektedir ve en fazla 14 gün ücretli izin kullanma hakkınız bulunmaktadır. Çalışma yılı arttıkça izin süresinde aynı eş değer olarak artar
1 yıldan 5 yıla (dahil) kadar olanlara: 14 gün,
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara: 20 gün
15 yıl ve daha fazla olanlara: 26 gün.
Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilere: 20 gün

Bir İşçinin Hastalık ile İlgili Rapor Hakkı

İş Kanununun 25 inci maddesine göre; işçinin sağlık raporu nedeniyle işe gelmediği süre, bildirim sürelerini 6 hafta aşarsa işveren işçisini derhal ve haklı nedenle işten çıkarabilir.

Hasta Olarak İzin Sırasında Tatile Gidilirse İşten Çıkarılır mıyım?

Yazımızın asıl konusu olan hasta olarak rapor aldınız ve hazır raporluyum deyip tatile gidilirse ne olur. Çalıştığınız iş yeri bunu tespit ettiği gün iş haddinize son verebilir bu konu ile ilgili yargıtay kararıda bulunmaktadır. Aşağıda yargıtay kararını inceleye bilirsiniz

 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette 01/11/2013 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, çağrı merkezi elemanı olarak görev yaptığını, iş sözleşmesinin ise 10/09/2015 tarihinde haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine; müvekkilinin işe başlatılmaması durumunda davalının 8 aylık brüt ücret tutarında tazminatı mahkumiyetine; müvekkilinin işten ayrı kaldığı süre zarfında ki 4 aylık ücret, diğer sosyal hak ve alacakların faizi ile ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.                                                                  B) Davalı Cevabının Özeti:Davalı vekili, davacının güveni kötüye kullanması, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini, davacının kendisine sağlanan ücretsiz izin hakkına müvekkilinin iyi niyetini de suiistimal ettiğini, 8 aylık çalışma sürecinde 59 gün ücretsiz izin kullandığını, iş akışını ve proje düzenini bozduğunu, 17/08/2015 tarihinden itibaren 09/09/2015 tarihine kadar aralıksız olarak rapor aldığını, hastalık dolayısıyla rapor aldığı bu dönemde sosyal paylaşım sitelerinden birinde “herkese açık” olarak deniz kenarında tatil yaptığını gösterir fotoğraflar paylaştığını, davacının işi gereği yaptığı telefon görüşmelerinde ve ankette katılımcıya küfür ettiğinin tespit edildiğini, bu nedenlerle davacının sözleşmesinin müvekkili tarafından feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.                                                                                        C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:Mahkemece, “Davacının iş akdinin, fesih yazısı içeriğinden anlaşıldığı üzere davacının olumsuz davranışları sebebiyle feshedildiği anlaşılmaktadır.İş Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş akdinin feshi için işçinin savunmasının alınmaması feshin geçersizliği sonucunu doğurmaktadır. 4857 sayılı Yasanın 19. maddesi “hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenle feshedilemez” düzenlenmesini yapmıştır.İşçinin ücretsiz izin kullanmasının yasal hakkı olduğu, bunun işçi aleyhine olumsuz davranış olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Yine işçinin sağlık sorunları nedeni ile doktordan rapor alması, bu raporun sahte olduğu kanıtlanmadıkça yasal bir mazeret olduğu, çalışanın olumsuz bir davranışı olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.Davacının iş akdinin olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle feshedildiğinden bu hususlarla ilgili savunmasının alınmaması iş akdinin feshini geçersiz hale getirecektir. Davalı delillerini ibraz etmiş, yazılı savunma istendiğine ilişkin kayıtları ibraz etmemiştir. Savunma hakkının kullandırılması açısından işçinin savunma vermeye davet edilmeli, savunma yazısında belirlenen yer ve zamanda savunmaya hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı savunma verebileceği bildirilmeli, hazır bulunmadığı ya da yazılı savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının hatırlatılması gereklidir. Davalı, yazılı olarak savunma hakkı verdiğini kanıtlayamamıştır. Gerek davacının davranışları hakkında yazılı savunmasının alınmamış olması gerek de olumsuz davranış olarak gösterilen ücretsiz izin kullanması, doktor raporu alması çalışanın yasal hakları olduğundan davalı tarafından yapılan fesih geçersiz olduğundan davanın kabulüne karar verilmesi gereklidir.” gerekçesiyle iş aktinin feshinin isabetsiz olduğu kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.                                                                                                                          D) Temyiz:Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.                                                                                                        E) Gerekçe:Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının istirahat raporu aldığı dönemde Giresun iline gittiği ve orada plajda tatil kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı, dosya kapsamıyla sabittir. Bu durum, kullanılan istirahat raporunun gerçeğe aykırı olduğunun açık delili olup raporlu olduğunu bildiren işçinin raporun aksine tatile gitmesi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup haklı fesih için yeterlidir. Açıklanan nedenle işveren feshinin haklı nedene dayandığının kabulü ile davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle kabulüne karar verilmesi hatalıdır.4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.HÜKÜM :Yukarıda açıklanan gerekçe ile;1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2. Davanın REDDİNE, 3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 200,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, Kesin olarak 06.07.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir önceki yazımız olan İŞÇİSİNE FAZLA MESAİ YAPTIRANLAR ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDADIR başlıklı makalemizde fabrika işçisi, fazla mesai hesaplaması ve fazla mesai ücreti alamıyorum hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Önceki yazıyı okuyun:
İŞÇİSİNE FAZLA MESAİ YAPTIRANLAR ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDADIR

Fazladan Çalışanlar Mesai Ücreti Alabilirler Merhaba arkadaşlar bir çok çalışan işçiler, işçi kanunlarımızı bilmediğinden dolayı kendilerine verilmesi gereken sosyal hakları,...

Kapat